Mantar Üretimi

Mantar üretimi noktasında çeşitli analizlerin gerçekleştirilerek hareket edilmesi verimli projeler ortaya konmasını sağlar. Etkin saha çalışmaları ile ortaya konan mantar yetiştiriciliği ile verimli mahsul elde edilebilir. Önemli püf noktalara dikkat edilerek ortaya konan her çalışma verimli dönüşler sağlar. Mantar yetiştiriciliği konusunda deneyimli kişilerle işbirliği halinde olunması zaman kayıplarını önlerken başarılı sonuçlar alınmasını destekler.

Verimli bir kompost hazırlığı sonrasında mantar üretimine başlama noktasında başarılı adımlar atılabilir. Kompost tesislerinin yetersiz ya da bilinçsiz hazırlanması bekleme sürelerini uzatırken elde edilen ürünün kalitesini de direkt olarak düşürecektir. Sms Ersanlar Mantar üretimi konusunda bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Kompost üretimi tesislerinin hazır bulunması halinde ürünler 28 gün içinde satışa hazır bulunur.
 • Kompost üretimi için saman saplarına gereksinim vardır ve bunların geliş yolu uzunsa dinlendirme aşamaları sonrasında işlemler gerçekleşir.
 • Tesis kapasitesine göre besin üretim odalarının sayısında artış gerçekleştirilebilir.
 • Bir bölgede etkin şekilde kompost üretimi için inkübasyon, havalandırma, topraklama, 1. Flash, 2. Flash ve 3. Flash odalarda bekletilerek herhangi bir hastalık gözlenmediği zaman sürece devam edilir.
 • Tesisimizde yer alan mahsul üretimi odalarından sadece bir tanesi 6.5 ton ürün üretimi kapasitesine sahiptir. İlk mahsulün toplanması yaklaşık olarak 30 gün sürebilir.

Mantar yetiştiriciliği kimi zaman kolay bir işlem gibi görünse de teferruatlı bir prosedüre sahiptir. İlgili adımların kurallı ve eksiksiz şekilde yapılması halinde başarılı sonuçlar ortaya çıkar. Mantar üretim aşamaları şu şekildedir:

 • Kuluçka aşamasında sabit sıcaklıkta tutularak üretim gerçekleştirilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus sıcaklık oranının doğru seviyede olmasıdır. Nem dengesi ile ısı oranı ideal oranda olmaz ise besin kalitesinde düşüş meydana gelir.
 • Sıcaklık 25˚C’nin üzerine çıkmış ise karbondioksit yoğunluğu artacağı için olumsuzluklar baş gösterir.
 • Ekim sonrasında uygun hava koşulları sağlandığı sürece üretimde iki kat verim elde edilebilir.
 • Topraklama aşamasında ise 25˚C’lik odalarda misel çoğaltımı yapılarak örtü toprağı serilir. Gazetenin üzeri kapatılarak nem oluşumu desteklenerek faaliyetlere devam edilir.
 • Temiz toprak tedariki ile topraklama başlatılırsa topraklama sırasında elde edilen nem ideal seviyeli olabilir.
 • Nemlilik oranının verim vermeye başladığı noktada tırmıklama işlemi ile sürece devam edilir.
 • Tüm bu süreçlerin devamından üç gün sonra toprak beyaz bir renk alır ve mantar oluşumu meydana gelir.
 • Ürünlerin pin ve draft dönemlerinde hava biraz serin bir hal alır. Böylece karbondioksitin azalması sağlanır. Sıcaklığın 17˚C’ye düştüğü ortamda ilk oluşan mahsul iğne olarak adlandırılır ve pim şeklinde büyüme gösterir.
 • Mantar yetiştiriciliği için son aşama hasattan 3 gün geçmesidir. Bunun ardından toplama işlemi gerçekleştirilebilir.